Mục tiêu & tầm nhìn

  • Mục tiêu

“Mang đến giải pháp lưu trữ hiện đại – hiệu quả – chi phí thấp”

  • Tầm nhìn 

Bằng khát vọng vươn mình ra biển lớn – phát triển bền vững cho cả thị trường trong và ngoài nước, chúng tôi phấn đấu trở thành một trong những công ty có uy tín và vị thế hàng đầu về sản xuất kệ thép, cung cấp các giải pháp đồng bộ cho hoạt động nhà kho và hậu cần.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.