Hệ thống Sàn lửng

Hệ thống Sàn lửng cho phép thay đổi không gian trống bên trên thành khu vực có thể sử dụng để lưu trữ. Tuỳ thuộc vào quy mô cơ sở của doanh nghiệp mà hệ thống kệ được thiết kế một hay nhiều tầng cho phù hợp. Sàn lửng có lẽ là một trong những cách hữu ích, thiết thực nhất của việc sử dụng và tối ưu hóa không gian trong nhà máy, văn phòng hoặc nhà kho.

Kệ Sàn có thể được phối hợp với hệ thống kệ hiện có và được thiết kế với một yêu cầu cao về tính đa năng và ổn định của sản phẩm kệ. Mặc dù kệ sàn được lắp đặt chắc chắn với nền kho nhưng nó có thể được di dời một cách dễ dàng tuỳ theo yêu cầu lưu trữ của bạn.

Tính năng, đặc điểm:

  • Hoạt động sử dụng xe nâng kết hợp với xe đẩy và bốc xếp bằng tay.
  • Sàn lửng có thể là một, hai hoặc nhiều tầng.
  • Mặt khác, sàn lửng có thể chứa kệ trên nó.
  • Lắp ráp nhanh chóng và dễ dàng.
  • Có thể điều chỉnh theo yêu cầu của khách hàng.