Pallet Flow Rack

Hệ thống băng tải chuyền Pallet sử dụng các chuyền ứng dụng lực hấp dẫn để di chuyển các pallet hàng. Mỗi chuỗi băng chuyền bao gồm các dãy con lăn yêu cầu các pallet đạt chất lượng cao. Các phần chính của các hệ thống lưu trữ là các kệ tĩnh và các rãnh con lăn động. Các con lăn được sắp xếp liên tiếp thấp dần dọc kệ và trọng lực được ứng dụng để đưa những pallet từ nơi này đến nơi khác. Mỗi chuỗi của hệ thống còn có các phanh nhằm kiểm soát sự di chuyển của các pallet. Khi một pallet được lấy đi, pallet tiếp theo được đẩy tiếp về phía trước. Hệ thống kệ Pallet Flow thích hợp với hệ thống nhà kho tuân theo nguyên tắc FIFO (vào trước, ra trước). Khi các khối hàng được di chuyển từ nơi chất hàng đến nơi dỡ hàng, hàng đưa vào trước được lấy ra trước. Đây là hệ thống lý tưởng khi các pallet được vận chuyển đến nơi yêu cầu mà không cần sử dụng các xe nâng, như là một dây chuyền sản xuất. Ít phụ thuộc vào xe nâng cũng đồng nghĩa với tính linh hoạt cao hơn, giảm chi phí đầu tư cho xe nâng và các hư tổn hệ thống do xe nâng gây ra.

Tính năng, đặc điểm:

  • Hàng hóa luân chuyển theo nguyên tắc FIFO (vào trước, ra trước)
  • Bốc dỡ hàng hóa tuyệt vời
  • Tốc độ chọn nhanh
  • Sử dụng không gian sàn chứa: 60%

Thông số kỹ thuật / Specifications:

Pallet

(mm)

Forklift entry

(mm)

Capacity
800×12008001000
1000×120010001000
1200×100012001000