Hệ thống kệ Push back

Hệ thống kệ Push Back lý tưởng cho việc lưu trữ các sản phẩm luân chuyển trung bình, loại sản phẩm sử dụng hai hay hơn hai pallet trên mỗi đơn vị SKU. Tất cả các pallet trên mỗi tầng (ngoại trừ tầng dưới cùng) được đặt trên một bộ máng đẩy trên các đường ray. Các ray này được lắp đặt hơi nghiêng và thấp ở mặt trước của kệ. Mỗi tầng có thể chứa các SKU khác nhau, nhưng phải cùng loại cho mỗi tầng kệ, và được vận hành theo nguyên tắc “LIFO” (vào sau, ra trước).

Tính năng, đặc điểm:

  • Có thể được sử dụng đối trọng hoặc reach truck
  • Hàng hóa bảo quản, an toàn đến độ cao 11 m
  • Bốc dỡ hàng hóa trung bình
  • Khả năng lựa chọn hàng hóa: 30%
  • Sử dụng không gian sàn chứa: 50%
  • Mỗi SKU được lưu trữ ở cùng tầng.

Thông số kỹ thuật / Specifications:

Pallet

(mm)

Forklift entry

(mm)

Capacity
800×120012001000
1000×120010001000