Hệ thống truy xuất lưu trữ tự động

Hệ thống lưu trữ và truy xuất động (ASRS hoặc AS / RS) bao gồm một loạt các phương pháp kiểm soát máy tính để tự động sửa và lấy tải từ các vị trí lưu trữ cụ thể.

Hệ thống AS/ RS thường được sử dụng trong các ứng dụng có khối lượng tải rất lớn được chuyển vào và ra khỏi kho lưu trữ, mật độ lưu trữ rất quan trọng do các ràng buộc về không gian.

Chúng ta có thể tham khảo toàn bộ quá trình lập kế hoạch, thiết kế, phân tích hiệu quả, lắp ráp và vận hành lắp đặt

Tính năng, đặc điểm:

  • Tự động hóa hoạt động xuất nhập sản phẩm
  • Loại bỏ mọi lỗi có thể phát sinh từ hoạt động thủ công.
  • Kiểm soát và cập nhật quản lý kho