Tag Archives: ke chua hang cong nghiep

ĐÊM TRI ÂN: GẮN KẾT SỨC MẠNH, BỨT PHÁ THÀNH CÔNG

Kệ chứa hàng Hòa Long tri ân khách hàng 2022

Năm 2021 đi qua với nhiều sự kiện quan trọng, đánh dấu những nỗ lực vượt qua mọi thách thức của Hòa Long, Fgroup và các công ty thành viên HLI, KLG, SKYAT. Để tổng kết những thành tựu đã đạt được và đưa ra mục tiêu phấn đấu trong năm 2022. Đồng thời, gửi […]